Sandfodring.dk

Flest stemte nej (1. juni 2011)

Se kommunens Pressemeddelelse om afstemningsresultatet.

 
Dette er grundejernes hjemmeside om sandfodringsprojektet i Gribskov kommune.
 
Her finder du nuanceret og relevant information om projektet. Projektet er født af grundejerne og skal også drives af os grundejere læs om baggrunden her. Det omfatter en ambitiøs og realistisk genopretning af de ca. 30 km kyst, som Gribskov kommune dækker. Metoden er sandfodring. Det er nyt i Gribskov, men det er ikke et eksperiment. Sandfodring er gennem mange år anvendt systematisk mange steder i verden – også i Danmark. Vi kan forudsige effekten med stor præcision.
 

Det vedkommer alle os grundejere i Gribskov med ejendom indenfor 1.000 meter fra stranden, dvs. 14.000 grundejere. Projektet bliver til noget, hvis et flertal af grundejerne ønsker det og er parat til at bidrage økonomisk. Kommunen udsendte er brev til berørte grundejere. Brevet indeholder information (se informationsfolderen her), invitation til borgermøder og en stemmeseddel.

 

 

Der er gennemført 3 borgermøder for de berørte grundejere – to i Helsinge den 13. maj 2011 kl. 16-18 og 19-21 samt et i Gilleleje den 14. maj 2011 10-12.  Se kommunens invitation til borgermøder her.

Præsentationer vist af Initiativtagerne (os), COWI og Kystdirektoratet kan downloades her

Teknisk udvalg besluttede, at grundejerne skulle stemme om projektet d. 14. til 22. maj 2011.

Ud af de 13.900 der kunne stemme var der 3.200 der stemte nej og 1.600 der stemte ja. Afstemningen var vejledende og byrådet skal beslutte konsekvensen på møde den 20. juni 2011.

På denne hjemmeside indsamler vi materiale, spørgsmål og svar, som er relevante for os grundejere. Hvis du som grundejer har et spørgsmål, som ikke er besvaret, så send dit spørgsmål til info@sandfodring.dk